Het financiële plaatje

Prijzen, kosten en opbrengsten

Een compleet rekenvoorbeeld voor Vlaanderen

Dit is een rekenvoorbeeld voor een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik en dakgrootte.

 • Het systeem bestaat uit 14 panelen, met zuid-oostelijke oriëntatie en een beetje schaduw
 • Het produceert jaarlijks zo'n 3000 kWh

Afhankelijk van je dak (oriëntatie, inclinatie, schaduw), het type panelen, het weer,... zal je meer of minder electriciteit kunnen produceren met 14 panelen dan in dit voorbeeld. (i)

 

Gegevens

Uitleg

Investering

 • Zonnepaneleninstallatie: ~6000 euro (i) 

 • Vervanging omvormer: ~700 euro

 • De exacte prijs is afhankelijk van het type panelen en de omvormer.
 • De omvormer moet 1x vervangen worden tijdens de levensduur van je zonnepanelen.

Jaarlijkse inkomsten en kosten

 • Besparing energiefactuur 1e jaar: ~800 euro (i) 

 • Prosumententarief: ~300 euro/jaar

 • ​Je bespaart dankzij je terugdraaiende elektriciteitsmeter. Het bedrag hangt af van je energiecontract en netbeheerder en is meestal stijgend doorheen de tijd. ​
 • In Vlaanderen betaal je een "prosumententarief" voor het gebruik van het distributienet. Het bedrag hangt af van je netbeheerder.

Terugverdientijd

 • Al na ~10 jaar heb je meer bespaard dan geïnvesteerd.

 • Weet dat zonnepanelen normaal wel 25-30 jaar optimaal energie produceren.

Financieel rendement

 • ~8% rendement (i)

 • Dit kan wat meer of minder zijn afhankelijk van je dak, maar meestal zal het rendement toch heel wat hoger zijn dan op je spaarboekje!

 
 

Benieuwd naar wat zonnepanelen voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een berekening op maat van je dak en je behoeften. 

Een compleet rekenvoorbeeld voor Wallonië

Dit is een rekenvoorbeeld voor een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik en dakgrootte.

 • Het systeem bestaat uit 14 panelen, met zuid-oostelijke oriëntatie en een beetje schaduw
 • Het produceert jaarlijks zo'n 3000 kWh

Afhankelijk van je dak (oriëntatie, inclinatie, schaduw), het type panelen, het weer,... zal je meer of minder electriciteit kunnen produceren met 14 panelen dan in dit voorbeeld. (i)

 

Gegevens

Uitleg

Investering

 • Zonnepaneleninstallatie: ~6000 euro (i) 

 • Eenmalige vervanging omvormer: ~700 euro

 • De exacte prijs is afhankelijk van het type panelen en de omvormer.
 • De omvormer moet 1x vervangen worden tijdens de levensduur van je zonnepanelen. 

Jaarlijkse inkomsten

 • Besparing energiefactuur 1e jaar: ~720 euro (i) 
 • Qualiwatt premie gedurende 5 jaar: vandaag ~525 euro/jaar 
 • ​Je bespaart dankzij je terugdraaiende elektriciteitsmeter. Het bedrag hangt af van je energiecontract en netbeheerder en is meestal stijgend doorheen de tijd.
 • In Wallonië krijg je een extra subsidie dankzij het Qualiwatt systeem
 • Vanaf 2019 zal je een "prosumententarief" betalen voor het gebruik van het Waalse distributienet van ~ 400 euro/jaar.

Terugverdientijd

 • Al na ~ 7 jaar heb je meer bespaard dan geïnvesteerd.

 • Weet dat zonnepanelen normaal wel 25-30 jaar optimaal energie produceren.

Financieel rendement

 • >9% rendement (i)

 • Dit kan wat meer of minder zijn afhankelijk van je dak, maar meestal zal het rendement toch heel wat hoger zijn dan op je spaarboekje!

 
 

Benieuwd naar wat zonnepanelen voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een berekening op maat van je dak en je behoeften. 

Een compleet rekenvoorbeeld voor Brussel

Dit is een rekenvoorbeeld voor een huishouden met een gemiddeld elektriciteitsverbruik en dakgrootte.

 • Het systeem bestaat uit 14 panelen, met zuid-oostelijke oriëntatie en een beetje schaduw
 • Het produceert jaarlijks zo'n 3000 kWh

Afhankelijk van je dak (oriëntatie, inclinatie, schaduw), het type panelen, het weer,... zal je meer of minder electriciteit kunnen produceren met 14 panelen dan in dit voorbeeld. (i)

 

Gegevens

Uitleg

Investering

 • Zonnepaneleninstallatie: ~6000 euro (i) 

 • Vervanging omvormer: ~700 euro

 • De exacte prijs is afhankelijk van het type panelen en de omvormer.
 • De omvormer moet 1x vervangen worden tijdens de levensduur van je zonnepanelen.

Jaarlijkse inkomsten

 • Besparing energiefactuur 1e jaar: ~540 euro (i) 

 • Besparing energiefactuur 2e jaar: ~180 euro (i) 

 • Groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar: ~700 euro/jaar

 • ​In 2017 bespaar je dankzij je terugdraaiende elektriciteitsmeter
 • Vanaf 2018 zal je geen terugdraaiende meter meer hebben. Wanneer je meer energie produceert dan verbruikt, zal je meterstand dus niet meer dalen.
 • In de plaats zal een aparte groene meter je geproduceerde energie meten om te vergoeden met groenestroomcertificaten

Terugverdientijd

 • Al na ~6 jaar heb je meer bespaard dan geïnvesteerd.

 • Weet dat zonnepanelen normaal wel 25-30 jaar optimaal energie produceren.

Financieel rendement

 • ~10% rendement (i)

 • Dit kan wat meer of minder zijn afhankelijk van je dak, maar meestal zal het rendement toch heel wat hoger zijn dan op je spaarboekje!

 
 

Benieuwd naar wat zonnepanelen voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Vraag dan gratis en vrijblijvend een berekening op maat van je dak en je behoeften. 

Hoe werkt het systeem van de terugdraaiende elektriciteitsmeters?

Vandaag bestaat in heel België een systeem van terugdraaiende elektriciteitsmeters. Dit maakt zonne-energie zeer interessant in ons land. Maar wat betekent dit precies?

Algemeen

Je gebruikt niet altijd alle elektriciteit die door je zonnepanelen wordt opgewekt. Soms ben je immers niet thuis wanneer de zon schijnt. Je panelen produceren op dat moment meer elektriciteit dan je verbruikt. Die overtollige elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Veel mensen verbruiken namelijk 's avonds veel energie wanneer de zon al onder is. Op dat moment zal je elektriciteit van het net afnemen, net zoals een huis zonder zonnepanelen.

Stel dat je op een heel jaar tijd evenveel energie produceert als verbruikt, maar niet steeds op hetzelfde moment. Dan betaal je voor de energie die je van het net hebt genomen en word je vergoed voor de energie die je aan het net levert. Om dit te organiseren bestaan verschillende mogelijkheden. In België doen we dit momenteel in heel het land door middel van terugtellende elektriciteitsmeters. Een terugtellende meter telt namelijk in twee richtingen: als je elektriciteit van het net verbruikt, stijgt je meterstand. En als je overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt je meterstand.

Als je doorheen het jaar evenveel energie produceert als verbruikt, dan staat op het einde van het jaar je meterstand op nul. Je moet dan niets betalen voor de elektriciteit die je van het net hebt gehaald, omdat je evenveel hebt teruggeleverd. Als je echter meer verbruikt dan je produceert, zal je op het einde van het jaar een afrekening ontvangen op basis van je meterstand. 

Extra info per regio

 • Als je gedurende een heel jaar meer hebt geproduceerd dan verbruikt, staat je meterstand op het einde op nul. Gezien hij niet verder kan terugdraaien, wordt je voor het overig geproduceerde deel in Vlaanderen en Wallonië niet vergoed. Daarom is het belangrijk om je aantal zonnepanelen goed af te stemmen op je verbruik. Je zonnepanelenadviseur zal hier zeker rekening mee houden. In Brussel word je wel vergoed voor het te veel aan elektriciteitproductie, met behulp van groenestroomcertificaten. 
 • Het systeem van de terugtellende elektriciteitsmeters is nadelig voor de distributienetbeheerders. Zij maken immers kosten om de elektriciteit te beheren die jij aan het net levert en die jij van het net neemt, maar ze worden hier niet voor vergoed. Daarom worden er per regio acties ondernomen om deze kost te kunnen dekken:
  • Vlaanderen: sinds 1 juli 2015 moeten eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet. Deze kost is gekend als het 'prosumententarief' en varieert afhankelijk van je distributienetbeheerder tussen de 80 en 113 euro per kWp per jaar.  
  • Brussel: vanaf 2018 wordt het systeem van de terugtellende energiemeters vervangen door een nieuw systeem. Op momenten dat je meer elektriciteit verbruikt dan dat je produceert, zal je meterstand stijgen. Op het einde van het jaar zal je op basis hiervan een afrekening krijgen, net zoals klanten zonder zonnepanelen. Wanneer je meer energie produceert dan verbruikt, zal je meterstand niet meer dalen. In de plaats zal een aparte meter je geproduceerde energie meten. Om je te vergoeden voor deze groene energie krijg je groenestroomcertificaten. Financieel maakt de keuze tussen een terugtellende meter of certificaten voor jou weinig verschil. Het bedrag is vergelijkbaar, maar waar het vandaan komt is verschillend. In de overgangsperiode voor 2018, krijg je echter nog een combinatie van beide systemen. Dat maakt dat je tijdelijk een extra mooie winst op je panelen kan maken.

Welke subsidies en kosten bestaan er nog in de verschillende regio’s van België?

Vlaanderen

Vroeger bestond er een systeem van groenestroomcertificaten in Vlaanderen om zonnepanelen te ondersteunen. Omdat de prijzen van zonnepanelen ondertussen zeer sterk gedaald zijn, heeft de overheid echter beslist om het steunmechanisme stop te zetten. Het is immers ook zonder subsidies een goede investering geworden, dankzij de terugtellende elektriciteitsmeter.

Om je elektriciteit aan het net te kunnen leveren, betaal je in Vlaanderen sinds 1 juli 2015 een extra netvergoeding aan je distributienetbeheerder, het prosumententarief. Zij maken immers kosten om de elektriciteit te beheren die jij aan het net levert en die jij van het net neemt.

Gelukkig blijven zonnepanelen ook met deze extra kost nog steeds een interessante investering. Afhankelijk van je distributienetbeheerder varieert de kost tussen de 80 en 113 euro per kWp per jaar. Je kan je distributienetbeheerder niet zelf kiezen, want deze bedrijven werken volgens regio. Alle informatie over je distributienetbeheerder en het prosumententarief vind je op de webpagina van de VREG.

Wallonië

In Wallonië werd het systeem van groenestroomcertificaten vanaf 1 maart 2014 vervangen door een nieuw steunmechanisme: het Qualiwatt systeem. Dit systeem geldt voor kleinschalige zonnepaneleninstallaties (vermogen kleiner dan 10 kVA) in dienst vanaf 1 maart 2014.

Dankzij dit mechanisme krijg je gedurende vijf jaar jaarlijks een premie via je distributienetbeheerder. De premie waarop je recht hebt, varieert per distributienetbeheerder en is afhankelijk van de grootte van je installatie. Het premiebedrag wordt bovendien halfjaarlijks aangepast voor nieuwe installaties in die periode. Hoe sneller je installeert, hoe beter dus. Momenteel bedraagt de premie voor een gemiddelde installatie tussen de 475-585 euro per jaar. Dit bedrag krijg je bovenop de besparing die je doet dankzij de terugtellende elektriciteitsmeter. Dit maakt het een uiterst interessante investering.

Brussel

In Brussel bestaat nog steeds het systeem van de groenestroomcertificaten, waarbij je een vergoeding  krijgt voor je geproduceerde groene energie. Voor een installatie kleiner dan 5 kWp ontvang je drie certificaten per geproduceerde MWh. Elk certificaat kan je voor minimum 65 euro verkopen. Dat wil zeggen dat je voor een gemiddelde installatie zo'n 600-800 euro per jaar aan certificaten ontvangt.

Vandaag krijg je deze certificaten bovenop de besparing die je doet dankzij de terugtellende elektriciteitsmeter. Vanaf 2018 zal het systeem er echter anders uitzien. Jouw meter zal dan wel nog meten hoeveel elektriciteit je levert aan het net, maar niet meer terugdraaien. Met andere woorden komt de besparing op je energiefactuur enkel van het gedeelte productie dat je zelf opgebruikt tijdens de productie. Alles wat je te veel produceert en teruglevert aan het net, wordt niet meer afgetrokken van je factuur. Hier krijg je natuurlijk wel nog een vergoeding onder de vorm van groenestroomcertificaten voor. Dit maakt het systeem vanaf 2018 minder interessant dan vandaag, maar het blijft nog steeds een goede investering met een mooi rendement.

Alles over zonnepanelen

Van technologie tot aankoop

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel is een vrij eenvoudig product, opgebouwd uit een aluminium frame, een kunststof achterplaat met een verdeelkast, gelamineerde silicium zonnecellen en een glazen voorplaat. De silicium zonnecellen zetten zonlicht om in gelijkstroom. Een omvormer vormt deze spanning om tot 230 volt wisselstroom, zodat deze geschikt is voor je stopcontact en de teruglevering aan het elektriciteitsnet. Zonnecellen zijn dun en kwetsbaar. Goed lamineren en kitten is hierbij van belang om vocht en vuil te weren en de maximale opbrengst te behalen.

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Dat is het maximale vermogen, ofwel de piek, van de stroom die kan worden opgewekt bij optimale omstandigheden. Wanneer de panelen recht in de zon staan, kan midden op de dag en bij helder weer deze piek worden gehaald. De opbrengst van zonnepanelen is dus ook afhankelijk van de ligging van je woning en dak ten opzichte van de zon in het zuiden, evenals de hellingshoek van het paneel en eventuele schaduwval op het paneel. Wanneer een paneel gedeeltelijk in de schaduw ligt, heeft dit al gevolgen voor de totale stroomproductie. Laat je daarom goed adviseren wat voor jouw situatie het beste, meest lonende systeem is.

Wat kosten zonnepanelen?

Prijsopbouw

De kostprijs van een zonnepanelensysteem is afhankelijk van een aantal factoren. Natuurlijk is het aantal panelen van belang, het merk, het type en de kwaliteit, maar ook het type omvormer (invertor), de installatiemoeilijkheid en de garanties. 

Waar moet je op letten bij het vergelijken van prijzen?

 • De producten
  • De kosten van een zonnepaneel zijn afhankelijk van het type en de kwaliteit. In de markt duiken soms zogenaamde ‘dumppanelen’ op. Dit zijn vaak verouderde panelen met een lager vermogen en mindere kwaliteit. Vraag daarom goed naar de eigenschappen en certificaten van het paneel.
  • Een omvormer moet specifiek zijn ingesteld op een bepaald aantal panelen. Een te grote (dure) of een te kleine (goedkope) omvormer zal niet het beoogde resultaat opleveren.
  • Is de omvormer (gratis) uitleesbaar en wordt er (op afstand) meegekeken of het systeem naar behoren werkt?
 • Wat is inbegrepen?
  • Worden er meerkosten gerekend wanneer het kabeltraject wat langer uitvalt of is dit voor rekening van de aanbieder?
  • Is het plaatsen van een extra groep in de meterkast opgenomen in de offerte?
  • Doet de aanbieder ook de aanvraag voor het vervangen van de elektriciteitsmeter als deze niet geschikt is om terug te leveren aan het netwerk?
  • Is de installatie bij de prijs inbegrepen of gaat het om een doe-het-zelfpakket?
  • Met verschillende aanbieders krijgt u ook te maken met verschillende garanties. Let goed op de duur van de systeemgarantie.
 • Zijn de installateurs erkend en gecertifieerd?

Hoeveel kosten zonnepanelen bij Sungevity via ENGIE Electrabel?

Je krijgt een offerte die volledig is afgestemd op je persoonlijke situatie. De prijs is steeds inclusief alle onderdelen van de installatie: de zonnepanelen, de bevestigingsmaterialen, de bekabeling, de omvormer, het plaatsen van een extra groep, de monitoringmogelijkheden via wifi en uitgebreide garanties. Ook regelen we de registratie bij de netbeheerder en vragen we (indien nodig) het vervangen van je elektriciteitsmeter aan bij de netbeheerder. Bovendien controleert Sungevity gedurende de hele levensduur vanop afstand of je systeem nog naar behoren functioneert. De prijs op de offerte is steeds de daadwerkelijke prijs, ook al moet er bijvoorbeeld extra bekabeling aangelegd worden. Geen verrassingen achteraf!

Afhankelijk van de grootte van je systeem en de keuzes die je maakt, zal de totaalprijs meestal variëren tussen de 5000 en de 8000 euro, inclusief 6% btw. 

Wat is het verschil tussen Poly en Mono (blauwe en zwarte) panelen?

Het verschil zit in het productieproces. Het silicium in de zonnecellen vormt kristallen. Bij poly-kristallijne zonnepanelen staan deze als waaiers naar buiten, waardoor ze makkelijker licht uit de omgeving opnemen. Bij mono-kristallijne zonnepanelen staan de kristallen allemaal dezelfde richting uit. Hierdoor produceren zij beter bij directe instraling. Als je over een heel jaar kijkt, hebben de twee types panelen dezelfde opbrengst. De betere werking van de poly's bij diffuus licht, wordt door de mono's gecompenseerd als de zon direct op de zonnepanelen schijnt.

In de praktijk is het vaak een esthetische keuze. De mono-kristallijne panelen hebben eerder een zwarte afwerking, waardoor dit een egaler beeld op het dak oplevert. Ze zijn wel iets duurder dan de poly-kristallijne. De afweging is aan jou.

Kunnen zonnepanelen ook op een plat dak?

Of een plat dak geschikt is voor zonnepanelen hangt af van verschillende factoren. Allereerst moet er natuurlijk voldoende zon op vallen. Daarnaast moet het dak en de dakbedekking stevig genoeg zijn om het gewicht van de set panelen, het ondersteunende frame en de ballast te kunnen dragen. Tot slot moet het dak lang en breed genoeg zijn om er een systeem van minstens 4 panelen op te kunnen plaatsen. De beschikbare ruimte voor zonnepanelen op je dak hangt onder meer af van de hoogte, de vereiste veiligheidsmarges vanaf de rand en eventueel aanwezige obstakels, zoals een lichtkoepel of schoorsteen.

Jouw adviseur neemt al deze elementen in rekening om te kijken of een installatie mogelijk is en wat de meest rendabele opstelling is voor jouw dak. 

Meer informatie over onze dienst

Ons proces en onze manier van werken

Hoe maken we een offerte en welke informatie bevat die?

Onze partner, Sungevity, werkt met gespecialiseerde ontwerpsoftware die speciaal door hen is ontwikkeld. Met behulp van satelliet- en andere luchtbeelden kunnen zij heel precies een passend ontwerp voor je persoonlijke situatie maken. 

De software is in staat om met behulp van verschillende luchtfoto’s een driedimensionaal model te maken van je dak. Nadat dit 3D-model is gemaakt, kunnen de ontwerpers je panelen virtueel gaan plaatsen op je dak. Dit geeft een mooie en tastbare weergave van hoe jouw toekomstige zonnepanelensysteem er uit gaat zien. Elk ontwerp wordt vakkundig met de hand gemaakt. De ontwerpers hebben al jarenlange ervaring met het ontwerpen van zonnespanelensystemen en weten precies waar ze op moeten letten, want elk dak is anders. 

Het grote voordeel voor jou is dat ze daardoor niet bij je langs hoeven te komen. Je moet dus geen dag verlof nemen. Het enige wat je nodig hebt, is wat tijd om met je adviseur te bellen en een computer om je offerte te kunnen bekijken.

Tijdens het gesprek met je adviseur krijg je niet enkel het ontwerp te zien, maar ook de berekening van jouw productie, de prijs en de verwachte kosten en opbrengsten. Zo weet je meteen en exact wat zonne-energie voor jou kan betekenen. Deze berekening gebeurt niet zomaar op basis van een aantal vuistregels, maar is echt op maat van jouw specifieke situatie. Er wordt bijvoorbeeld exact berekend wat de hellingshoek van je dak is en de oriëntatie ten opzichte van het zuiden. Daarnaast koppelt de software automatisch data over bijvoorbeeld zonuren en zonintensiteit op jouw locatie met je ontwerp. Ook wordt er rekening gehouden met obstakels zoals bomen of schoorstenen die schaduw kunnen geven op jouw panelen. Op deze manier krijg je steeds de beste berekening van de opbrengst van je zonnepanelen.

Uiteraard kan je tijdens dit gesprek ook al je vragen stellen of een extra ontwerp of berekening vragen. Je adviseur staat voor je klaar.

Komt er iemand ter plaatse naar mijn dak en huis kijken om de offerte maken?

De telefonische en online dienst van Sungevity voldoet in bijna alle gevallen aan de vragen en behoeften van onze klanten. Het systeem is zo opgebouwd dat je een concrete visualisatie ziet van de installatie en een overzicht krijgt van de verwachte opbrengsten en kosten. Bovendien worden er meestal verschillende opties voorgesteld waaruit je kan kiezen.

Vind je dit niet voldoende, dan kan de adviseur van Sungevity nog steeds langskomen.

Welke merken zonnepanelen bieden jullie aan?

Tijdens je adviesgesprek zullen er verschillende types en merken panelen aangeboden worden, aan de hand van jouw voorkeuren en verwachtingen op het vlak van prijs, rendement en esthetiek. Alle mogelijkheden die we voorstellen zijn steeds kwalitatieve panelen van merken met een goede reputatie. Kwaliteit is voor ons zeer belangrijk, omdat goedkopere zonnepanelen meestal sneller kapot gaan en minder opbrengen. Daarom werken wij enkel met de de meest gerenommeerde fabrikanten van zonnepanelen ter wereld. Als je een specifieke merkvoorkeur of -afkeur hebt, kan je die steeds bespreken met jouw adviseur. 

Hoe herken je kwalitatieve zonnepanelen?

 • Gecontroleerde cellen van pure grondstoffen: de eigenschappen van de zonnecel zijn van belang voor de beperkte degradatie van de zonnepanelen. De productie van de panelen zal dan niet te veel afnemen in de loop van de jaren. 
 • Weerbestendige afwerking: je zonnepanelen liggen jarenlang buiten in zon, regen en wind. Daar moeten ze natuurlijk wel tegen kunnen. De weerbestendige afwerking zorgt voor een goede productie op lange termijn.
 • De juiste vuilafstotende coating: deze coating vormt de beschermlaag van je zonnepanelen. Meer productie, en weinig of geen onderhoud dus. 

Hoe worden de zonnepanelen geplaatst?

Een zonnepaneleninstallatie bestaat uit verschillende onderdelen en daar dienen de installateurs de juiste voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Soms moet er een stelling gebouwd worden aan je gevel, zodat ze veilig op je dak kunnen werken. Ook moet er nagedacht worden over hoe de bekabeling kan lopen en waar de omvormer geplaatst kan worden.

1. Installatie zonnepanelen op het dak 

Voor zowel schuine daken als platte daken bestaan er specifieke montagematerialen. Deze montagematerialen voldoen aan alle veiligheidseisen en zijn uitvoerig getest. De bevestiging van de zonnepanelen vergt geen grote aanpassingen aan de dakconstructie, zodat het risico op schade en lekkages tot een absoluut minimum beperkt wordt.

Bij het plaatsen van zonnepanelen op een schuin (pannen)dak gebruiken de installateurs vaak haken die onder dakpannen geplaatst worden. Op de haken worden rails gemonteerd, zodat de panelen boven het pannendak komen te liggen, maar niet op de dakpannen steunen.

Op platte daken worden de zonnepanelen veelal in metalen profielen geplaatst, zodat ze schuin op uw dak komen te staan. De profielen worden niet vastgeschroefd in het dak om lekkages te voorkomen. Ballasttegels zorgen ervoor dat het zonnesysteem stevig vaststaat.

2. Plaatsing omvormers 

Tijdens de installatie van zonnepanelen installeert een andere monteur de omvormer(s), die wordt opgehangen aan een muur in je woning. Doorgaans komt de omvormer in de CV-ruimte, een was- of bergruimte of in de meterkast. Zo heb jij er geen last van. De grootte van een omvormer is over het algemeen te vergelijken met een desktop computer. Er wordt vervolgens netjes een kabel getrokken van de zonnepanelen naar de omvormer en er wordt een leiding gelegd naar je meterkast. De meeste zonnepanelensystemen moeten voor de veiligheid via een aparte leiding aangesloten worden op een vrije groep in de meterkast. Als er geen vrije groep beschikbaar is, wordt er een extra groep bijgeplaatst.

3. Controle en monitoring zonnesysteem 

Een zonnespanelensysteem begint te werken als alle stekkers zijn aangesloten, en er zonlicht op de panelen valt. Na de installatie van zonnepanelen controleren we natuurlijk of de installatie correct werkt. Op bijna iedere omvormer is een display aanwezig, zodat je kan zien wat je zonnepanelen opbrengen. Met de online monitoring van Sungevity kan je ook op computer of tablet in één oogopslag zien hoeveel je produceert. Zo ben je altijd op de hoogte van de prestaties van je systeem.

Als ik zonnepanelen heb, moet ik dan nog steeds een energiecontract afsluiten? Moet dit verplicht bij ENGIE Electrabel?

Aangezien de zon niet altijd schijnt, zal je nog steeds een energiecontract nodig hebben. Wanneer je niet voldoende produceert om je consumptie te dekken, zal je elektriciteit van het net afnemen en zal je elektriciteitmeter deze optellen. Op momenten dat je te veel produceert, zal je elektriciteitsmeter dan weer achteruit draaien. Als je in totaal over een heel jaar meer energie hebt verbruikt dan je hebt geproduceerd, zal je op het einde van het jaar een afrekening krijgen voor het verschil tussen de twee.

Net zoals altijd ben je volledig vrij om zelf te kiezen bij welke leverancier je dit contract aangaat. Wil je graag energieklant worden of blijven bij ENGIE Electrabel? Ontdek dan onze competitieve prijzen via www.engie-electrabel.be. Als je niet weet welk contract te kiezen, helpt onze klantendienst je graag verder.

Onze samenwerking met Sungevity

ENGIE Electrabel en Sungevity, samen voor professionaliteit en expertise

Waarom biedt ENGIE Electrabel zonnepanelen aan?

Voor Kevin Welch, Chief Strategy Officer van ENGIE Benelux, is het vijf voor twaalf als we onze planeet willen redden. En voor die redding is geen energietransitie, maar een energierevolutie vereist. Een revolutie waarin zonne-energie een reddende sleutelrol zal spelen.

We zijn vandaag al de grootste groene producent van het land. Maar we gaan voor meer, veel meer. De energiesector is aan het veranderen en ENGIE Electrabel wil de leider zijn van de energietransitie in België. Hiervoor wordt onze strategie gebaseerd op 4 elementen: digitalisering, koolstofvrij, decentralisatie en consumptievermindering. Zonne-energie zal hier een cruciale rol in spelen. 

Ondanks de duidelijke voordelen van zonnepanelen is er een groot gebrek aan vertrouwen van de markt. De voorbije jaren zijn een groot aantal aannemers en installateurs failliet gegaan of gestopt. Veel potentiële klanten hebben hierdoor niet geïnvesteerd in een zonnepanelensysteem. Om deze evolutie tegen te gaan, wil ENGIE Electrabel een betrouwbare oplossing aanbieden, die professionaliteit en gemoedsrust combineert voor de klant.

Wie is Sungevity?

Sungevity is vertegenwoordigd in twee continenten en is met tienduizenden succesvolle installaties wereldwijd een expert op het gebied van zonnepanelen. Zij werken bovendien volgens de hoogste kwaliteitsnormen, opgevolgd en gegarandeerd door ENGIE Electrabel.

Vanuit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, België en Nederland helpen ze wereldwijd zo veel mogelijk mensen zelf groene stroom te produceren. Met hun geavanceerde software maken ze betrouwbare ontwerpen en exacte berekeningen. 
Sungevity heeft een wereld voor ogen die volledig op duurzame energie draait waarbij maatschappelijke winst voorop staat. Daarom werken ze samen met verschillende partners en dragen ze bij elk verkocht zonnepanelensysteem bij aan de opleiding van vrouwelijke zonnepaneleninstallateurs in India. Zo maximaliseren ze hun impact wereldwijd.

Wat is de rol van ENGIE Electrabel in dit aanbod?

We hebben voor je project een betrouwbare partner geselecteerd, die werkt op basis van strikte kwaliteitsnormen. Wij volgen onze partner, Sungevity, nauwkeurig op om er voor te zorgen dat zij steeds aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoen. Is er onverhoopt toch iets dat misloopt of je zorgen baart? Dan komen wij tussenbeide. We staan steeds voor je klaar, voor, tijdens en na de installatie. 

We blijven bovendien je aanspreekpunt tijdens de gehele levensduur van de installatie. Een vraag, een punt van zorg, een interventie nodig? Wij blijven ter beschikking om je te helpen. De beste professionals garanderen een vlotte dienstverlening van hoge kwaliteit tegen een goede prijs. Kiezen voor ons aanbod is kiezen voor zekerheid gedurende de hele levensduur van de installatie.