Onderhoud van de ketel: waarop letten?

Uw ketel heeft regelmatig onderhoud nodig, ongeacht of hij op gas of stookolie werkt. Dat is een wettelijke verplichting. Maar waarop moet u letten?

Als u een gasketel hebt

De technicus controleert de aansluiting van de gasleiding aan de ketel en de ventilatie van het lokaal. Dit zijn twee belangrijke voorwaarden om uw ketel veilig te laten functioneren. Bovendien moet de brander goed zijn afgesteld en de schoorsteen gereinigd.

Om te controleren of de ketel goed functioneert, verifieert de technicus ook de gas- en luchtverhouding.  Hij meet daarvoor met een gasanalysetoestel het zuurstofgehalte (O2) en/of het CO2-gehalte van de rookgassen.

De wet schrijft minimumwaarden voor, zowel voor het CO2- en CO-gehalte als voor het ketelrendement. Als het onderhoud klaar is, ontvangt u een certificaat met het resultaat.

 

Als u een stookolieketel hebt

Uw ketel en de schoorsteen moeten worden gereinigd. De technicus stelt verder de brander af, meet het rendement (93% is goed, minder dan 88% is slecht) en kijkt na of de hele installatie goed functioneert.

Daarvoor voert de technicus een hele reeks metingen uit:

  • het debiet van de verstuiver, de verstuivingshoek en de toevoerdruk;
  • de onderdruk in de schoorsteen, dat wil zeggen de trek wanneer de brander functioneert. De onderdruk moet 10 tot 15 Pascal bedragen voor een correcte verbranding en rookafvoer.
  • de rookindex of roetproductie, die in een ideale situatie nul bedraagt;
  • het CO2-gehalte, tussen 13 en 10%;
  • de schoorsteentemperatuur (120°C, voor een oude schoorsteen 160°C) en de omgevingstemperatuur (standaard 20°C).

 

Het onderhoud van uw verwarmingsketel?