De risico’s op een defect aan de ketel

Welke defecten zijn mogelijk als je jouw ketel niet laat onderhouden?

Zowel gas- als mazoutketels zijn sterk beveiligde toestellen. Toch raken ze wel eens defect. Dat gebeurt vooral bij gebrekkig of te laat onderhoud. Zo zijn verwarmingsketels uitgerust met sensoren die storingen moeten detecteren. Als de ketel niet naar behoren functioneert, komt een beveiliging in actie en kan het toestel zelfs helemaal stilvallen.

Bij een slecht onderhouden ketel is het ook mogelijk dat de beveiligingen zelf het laten afweten … Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, waarbij toxische gassen ontsnappen.

 

De meest voorkomende defecten

Tegenwoordig heeft een defect vaak met de elektronica van de ketel te maken. Maar het kan ook gebeuren dat de circulatiepomp uitvalt. Of dat een leiding begint te lekken. Sommige defecten zijn te wijten aan een verkeerde druk of temperatuur of een slecht afgestelde brander.

Er zijn natuurlijk ook defecten die zich uitsluitend bij een stookolieketel voordoen. Of omgekeerd: alleen bij een gasketel. Ook de gevolgen zijn verschillend per keteltype. In het beste geval heb je geen sanitair warm water of verwarming meer. In het slechtste geval ontstaat er een gevaarlijke situatie.

 

Storingen zelf opsporen

Een abnormaal sterk geluid, ongewone geuren, een plasje water onder de ketel, een niet-uniforme watertemperatuur, … kunnen allemaal voortekenen zijn dat je ketel het gaat begeven.

Laat dus in elk geval je ketel regelmatig nakijken en onderhouden. De kans dat hij dan nog defect geraakt, is vijf keer kleiner!

Het onderhoud van jouw verwarmingsketel?